ESP v ROC / HUN v SWE- 女子予選ラウンド - ハンドボール | 東京2020リプレイ

この試合は、2021年8月2日に国立代々木競技場(東京)で行われた。

ESP v ROC / HUN v SWE- 女子予選ラウンド - ハンドボール | 東京2020リプレイ

この試合は、2021年8月2日に国立代々木競技場(東京)で行われた。