Valentin BELAUD

法国 FRA

现代五项

  • 奥运参赛次数
    2
  • 奥运首秀
    2016年里约奥运会
  • 出生年份
    1992年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#11
Men's Individual
Men's Individual Modern Pentathlon
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#20
Individual
Individual Modern Pentathlon

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦