Peruth CHEMUTAI

乌干达 UGA

田径

 • 奖牌
  1
 • 奥运参赛次数
  2
 • 奥运首秀
  2016年里约奥运会
 • 出生年份
  1999年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Women's 3000m Steeplechase
Women's 3000m Steeplechase Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#7 h1 r1/2
3,000 metres Steeplechase
3,000 metres Steeplechase Athletics

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦