Joanne FIRESTEEL REID

美国 USA

冬季两项

  • 奥运参赛次数
    1
  • 奥运首秀
    2018年平昌冬奥会
  • 出生年份
    1992年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2018年平昌冬奥会

#86
7.5 kilometres Sprint
7.5 kilometres Sprint Biathlon
#22
15 kilometres
15 kilometres Biathlon
#13
4 × 6 kilometres Relay
4 × 6 kilometres Relay Biathlon
#15
2 × 6 kilometres and 2 × 7.5 kilometres Relay
2 × 6 kilometres and 2 × 7.5 kilometres Relay Biathlon

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦