वूमेंस पूल ए NED-IRE और वूमेंस पूल बी AUS-CHN - हॉकी | टोक्यो 2020 रिप्ले

यह मैच 26/07/2021 को ओई हॉकी स्टेडियम, टोक्यो की दक्षिणी पिच पर आयोजित हुआ था।

वूमेंस पूल ए NED-IRE और वूमेंस पूल बी AUS-CHN - हॉकी | टोक्यो 2020 रिप्ले

यह मैच 26/07/2021 को ओई हॉकी स्टेडियम, टोक्यो की दक्षिणी पिच पर आयोजित हुआ था।