Martin MALYUTIN

ROC ROC

游泳

  • 奖牌
    1
  • 奥运首秀
    2020年东京奥运会
  • 出生年份
    1999年
奥运会成绩

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#5
Men's 200m Freestyle
Men's 200m Freestyle Swimming
Men's 4 x 200m Freestyle Relay
Men's 4 x 200m Freestyle Relay Swimming
#n/a
Men's 400m Freestyle
Men's 400m Freestyle Swimming

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦