Laurence VINCENT-LAPOINTE

加拿大 CAN

皮划艇静水项目

 • 奖牌
  1
  1
 • 奥运首秀
  2020年东京奥运会
 • 出生年份
  1992年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Women's Canoe Double 500m
Women's Canoe Double 500m Canoe Sprint
Women's Canoe Single 200m
Women's Canoe Single 200m Canoe Sprint
#n/a
Women's Kayak Single 500m
Women's Kayak Single 500m Canoe Sprint

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦