Fernando SCHEFFER

巴西 BRA

游泳

  • 奖牌
    1
  • 奥运首秀
    2020年东京奥运会
  • 出生年份
    1998年
奥运会成绩

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Men's 200m Freestyle
Men's 200m Freestyle Swimming
#8
Men's 4 x 200m Freestyle Relay
Men's 4 x 200m Freestyle Relay Swimming

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦