Yiwen SUN

中国 CHN

击剑

 • 奖牌
  1
  1
  1
 • 奥运参赛次数
  2
 • 奥运首秀
  2016年里约奥运会
 • 出生年份
  1992年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Women's Épée Individual
Women's Épée Individual Fencing
#4
Women's Épée Team
Women's Épée Team Fencing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

Épée, Individual
Épée, Individual Fencing
Épée, Team
Épée, Team Fencing

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦