Shaunae MILLER

巴哈马 BAH

田径

 • 奖牌
  2
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1994年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#8
Women's 200m
Women's 200m Athletics
#n/a
Women's 4 x 400m Relay
Women's 4 x 400m Relay Athletics
Women's 400m
Women's 400m Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

400 metres
400 metres Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

#n/a
400 metres
400 metres Athletics

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦