Rosalba FORCINITI

意大利 ITA

柔道

 • 奖牌
  1
 • 奥运参赛次数
  1
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1986年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

Half-Lightweight (≤52 kilograms)
Half-Lightweight (≤52 kilograms) Judo