Milda VALCIUKAITE

立陶宛 LTU

赛艇

 • 奖牌
  1
 • 奥运参赛次数
  2
 • 奥运首秀
  2016年里约奥运会
 • 出生年份
  1994年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#4
Women's Double Sculls
Women's Double Sculls Rowing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

Double Sculls
Double Sculls Rowing