Matthew WALLS

英国 GBR

场地自行车

 • 奖牌
  1
  1
 • 奥运参赛次数
  1
 • 奥运首秀
  2020年东京奥运会
 • 出生年份
  1998年
奥运会成绩

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Men's Madison
Men's Madison Cycling Track
Men's Omnium
Men's Omnium Cycling Track
#7
Men's Team Pursuit
Men's Team Pursuit Cycling Track

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦