Martin SINKOVIC

克罗地亚 CRO

赛艇

 • 奖牌
  2
  1
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1989年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#n/a
Men's Double Sculls
Men's Double Sculls Rowing
Men's Pair
Men's Pair Rowing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

Double Sculls
Double Sculls Rowing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

Quadruple Sculls
Quadruple Sculls Rowing

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦