Maria ERDI

匈牙利 HUN

帆船

  • 奥运参赛次数
    3
  • 奥运首秀
    2016年里约奥运会
  • 出生年份
    1998年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#13
Laser Radial Women
Laser Radial Women Sailing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#14
One Person Dinghy (Laser Radial)
One Person Dinghy (Laser Radial) Sailing

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦