Kate SOBRERO

美国 USA

 • 奖牌
  2
  1
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2000年悉尼奥运会
 • 出生年份
  1976年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2008年北京奥运会

Football
Football Football
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2004年雅典奥运会

Football
Football Football
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2000年悉尼奥运会

Football
Football Football

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦