Hellen Onsando OBIRI

肯尼亚 KEN

田径

 • 奖牌
  2
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1989年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#4
Women's 10,000m
Women's 10,000m Athletics
Women's 5000m
Women's 5000m Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

5,000 metres
5,000 metres Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

#8
1,500 metres
1,500 metres Athletics

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦