Hao LIU

中国 CHN

皮划艇静水项目

  • 奖牌
    2
  • 奥运首秀
    2020年东京奥运会
  • 出生年份
    1993年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Men's Canoe Double 1000m
Men's Canoe Double 1000m Canoe Sprint
Men's Canoe Single 1000m
Men's Canoe Single 1000m Canoe Sprint

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦