Erick BARRONDO

危地马拉 GUA

田径

 • 奖牌
  1
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1991年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#n/a
Men's 50km Race Walk
Men's 50km Race Walk Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#50
20 kilometer Walk
20 kilometer Walk Athletics
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

20 kilometer Walk
20 kilometer Walk Athletics
#DSQ
50 kilometer Walk
50 kilometer Walk Athletics