David KOSTELECKY

捷克 CZE

射击

 • 奖牌
  1
  1
 • 奥运参赛次数
  6
 • 奥运首秀
  1996年亚特兰大奥运会
 • 出生年份
  1975年
奥运会成绩

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Trap Men
Trap Men Shooting
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#4
Trap
Trap Shooting
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

#14
Trap
Trap Shooting
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2008年北京奥运会

Trap
Trap Shooting
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2000年悉尼奥运会

#6
Trap
Trap Shooting
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

1996年亚特兰大奥运会

#=31
Trap
Trap Shooting

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦