Daria PIKULIK

波兰 POL

场地自行车

  • 奥运参赛次数
    2
  • 奥运首秀
    2016年里约奥运会
  • 出生年份
    1997年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

#6
Women's Madison
Women's Madison Cycling Track
#n/a
Women's Omnium
Women's Omnium Cycling Track
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#14
Omnium
Omnium Cycling Track
#8
Team Pursuit, 4,000 metres
Team Pursuit, 4,000 metres Cycling Track

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦