Anna PULAWSKA

波兰 POL

 • 奖牌
  1
  1
 • 奥运首秀
  2020年东京奥运会
 • 出生年份
  1996年
奥运会成绩

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

Women's Kayak Double 500m
Women's Kayak Double 500m Canoe Sprint
Women's Kayak Four 500m
Women's Kayak Four 500m Canoe Sprint

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦