Agnieszka SKRZYPULEC

波兰 POL

帆船

 • 奖牌
  1
 • 奥运参赛次数
  3
 • 奥运首秀
  2012年伦敦奥运会
 • 出生年份
  1989年
奥运会成绩

奥运会成绩

更多
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2020年东京奥运会

470 Women
470 Women Sailing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2016年里约奥运会

#10
Two Person Dinghy (470)
Two Person Dinghy (470) Sailing
奥运会成绩
赛果 赛事 项目

2012年伦敦奥运会

#12
Two Person Dinghy (470)
Two Person Dinghy (470) Sailing

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦