Erik LESSER

독일 GER

바이애슬론

 • 메달
  2
  1
 • 참가
  2
 • 첫 참가
  소치 2014
 • 출생년도
  1988년
올림픽 결과

올림픽 결과

더보기
올림픽 결과
결과 대회 스포츠

평창 2018

#11
10 kilometres Sprint
10 kilometres Sprint Biathlon
#11
12.5 kilometres Pursuit
12.5 kilometres Pursuit Biathlon
#4
15 kilometres Mass Start
15 kilometres Mass Start Biathlon
#9
20 kilometres
20 kilometres Biathlon
4 × 7.5 kilometres Relay
4 × 7.5 kilometres Relay Biathlon
#4
2 × 6 kilometres and 2 × 7.5 kilometres Relay
2 × 6 kilometres and 2 × 7.5 kilometres Relay Biathlon
올림픽 결과
결과 대회 스포츠

소치 2014

#21
10 kilometres Sprint
10 kilometres Sprint Biathlon
#16
12.5 kilometres Pursuit
12.5 kilometres Pursuit Biathlon
#26
15 kilometres Mass Start
15 kilometres Mass Start Biathlon
20 kilometres
20 kilometres Biathlon
4 × 7.5 kilometres Relay
4 × 7.5 kilometres Relay Biathlon
#40
50 kilometres Mass Start, Freestyle
50 kilometres Mass Start, Freestyle Cross Country Skiing