Mai MURAKAMI

日本 JPN

体操競技

  • 出場
    1
  • 初出場
    リオ2016
  • 生年
    1996年
オリンピック実績

オリンピック実績

続きを見る
オリンピック実績
結果 種目 競技

リオ2016

#14
Individual All-Around
Individual All-Around Gymnastics
#7
Floor Exercise
Floor Exercise Gymnastics
#38 r1/2
Uneven Bars
Uneven Bars Gymnastics
#34 r1/2
Balance Beam
Balance Beam Gymnastics
#4
Team All-Around
Team All-Around Gymnastics