SWE v JPN - वूमेंस क्वार्टर फाइनल - फुटबॉल | टोक्यो 2020 रिप्ले

यह मैच 30/07/2021 को सैतामा के सैतामा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। जिसका फाइनल स्कोर SWE 3:1 JPN था।

SWE v JPN - वूमेंस क्वार्टर फाइनल - फुटबॉल | टोक्यो 2020 रिप्ले

यह मैच 30/07/2021 को सैतामा के सैतामा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। जिसका फाइनल स्कोर SWE 3:1 JPN था।