राष्ट्रगान | टोक्यो में उज्बेकिस्तान के स्वर्ण पदक पल
टोक्यो 2020 | ओलंपिक गेम्स
टोक्यो 2020 | ओलंपिक गेम्स

राष्ट्रगान | टोक्यो में उज्बेकिस्तान के स्वर्ण पदक पल

देखिए ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में उज्बेकिस्तान से ओलंपिक स्वर्ण पदक के सभी खास पल

टोक्यो 2020 | ओलंपिक गेम्स
टोक्यो 2020 | ओलंपिक गेम्स

राष्ट्रगान | टोक्यो में उज्बेकिस्तान के स्वर्ण पदक पल

देखिए ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में उज्बेकिस्तान से ओलंपिक स्वर्ण पदक के सभी खास पल