मैट 2: महिला +78 किग्रा, पुरुष +100 किग्रा एलिमिनेशन/क्वार्टरफाइनल - जूडो | टोक्यो 2020 रिप्ले

ये इवेंट 30/07/2021 को टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में हुआ था।

मैट 2: महिला +78 किग्रा, पुरुष +100 किग्रा एलिमिनेशन/क्वार्टरफाइनल - जूडो | टोक्यो 2020 रिप्ले

ये इवेंट 30/07/2021 को टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में हुआ था।