Up next

Playing in... 5 secs Pause

Music | Beijing 2022 - Yuzuru Hanyu

Learn more about Yuzuru Hanyu. Hanyu is the first Asian men's singles skater to win the Olympic gold!

Music | Beijing 2022 - Yuzuru Hanyu

Learn more about Yuzuru Hanyu. Hanyu is the first Asian men's singles skater to win the Olympic gold!